Friday, April 23, 2010

test per klasen e katert-matematike

TEST PER MATEMATIKE- 4


1. Njehsoni shumat:
6789 +1524 +897+ 234=_________
7892 +789+ 89+87=________

2. Gjeje mbledhorin e panjohur:
4356 + _____ = 7896

X = _____________.
X= ______________.
Gjej barazimet.

3. 4563 +________5674- _____2456 + ______4000


4. Gjej cila veti është.

a x b= b x a vetia e _________________________________.
a x b x c = (a x b) x c =
________________________________.


5. Zgjidh barazimin.
10x +10x = 4800.
______________
______________

______________Rrezarta Halimi.

1 comment: